Executive Producer/Partner U+S Local

 

U N I T and S O F A CONTENT
Salvátorská 1092/10
110 00 Prague
Czech Republic

+420 221 776 711
hlavsa@thesofa.cz

ICO: 02238730
DIC: CZ02238730

Zapsaná v obchodním rejstříku
MS v Praze oddíl C, vložka 217052